Etusivulle

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Ecospec Ltd
Priki 43, 67300 Kokkola

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jorma Mäkelä  puh. 0407688573, jorkke.makela@gmail.com


3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään liittyen, markkinointiasioissa sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.


5. Rekisterin tietosisältö

Oy Ecospec Ltd:n pitämässä asiakasrekisterissä on mainittuna ensisijaisesti yrityksen tiedot, kuten yrityksen tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili ja palkkatiedot.

Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja tilitoimiston laatiman sopimuksen perusteella. Tallennettavat tiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään tai viranomaisilta. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Oy Ecospec Ltd ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja eikä rekisterin tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen aineisto: Oy Ecospec Ltd säilyttää henkilötietoja ja yritystietoja lain määräämän ajan. Sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti, eikä henkilötietoja vanhoista asiakkaista jää kirjatuksi. Asiakkuussopimus säilytetään arkistoituna niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa. Asiakkuussuhteen päätyttyä asiakkuussopimus tuhotaan asianmukaisesti määräajan kuluttua. Asiakkuussopimukset säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto: Oy Ecospec Ltd:n käyttämät sähköiset ohjelmat huolehtivat sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Ne ovat asianmukaisesti teknisiä menetelmiä käyttäen suojattu.


 
YTJ-tiedot meistä